close
چت روم
ارباب حلقه ها فیلم ضد ماسونی

ارباب حلقه ها فیلم ضد ماسونی

آراگورن:در فیلم ارباب حلقه ها این شخص سنبل عیسی مسیح است که در آخر فیلم به پادشاهی میناستریس(بیت المقدس)میشود.این شخص چهره و سیمای مسیح کلیسای کاتولیک را دارد و همچنین چهره اش در مبانی اسلامی تایید شده همانگونه که در اسلام گفته شده است که شال قرمز و قیافه ی زیبایی دارد.او در این فیلم به هابیتی به نام فرودو کمک میکند تا حلقه را که نماد قدرت و وابستگی دنیا است را نابود کند.


گاندورف:او در این فیلم سنبل امام زمان را دارد حال چرا امام زمان؟زیرا این شخص در ابتدای امر به گاندورف خاکستری مشهور بود یعنی همین امام زمانی که الانه در میان مردم است که فعلا قدرت مبارزه با اهریمنان و بدصفتان را ندارد و فقط حضور کرده نه ظهور.در مبانی اسلامی تشیع امام مهدی عج فعلا در میان مردم کوچه و بازار هستند و قدرت از ریشه کندن ظلم و ستم را ندارد زیرا خداوند منان هنوز صلاح دیدن یار عشق را به ما عاشق ها نداده است و همین طور قدرت نابودی تمامی ظلم ها بگذریم این شخص در قسمت دوم به صورت گاندورف سفید ظاهر میشود یعنی همان امام مهدی که دیگر ظهور کرده تا با کمک دوستان و یاران خود ریشه ی ظلم را بکنند و این امر را میشود در سخن او فهمید که هنگامی که میگوید((هر وقت به من نیاز داشتید در پنجمین پگاه در شب به مشرق نگاه کنید که من می آیم))که این به منظور ظهور منجی بشریت است او دیگر به گاندورف سپید مشهور است و قدرتش بیش از بیش بیشتر از گاندورف خاکستری.

سارومان:او به عنوان سنبل سفیانی را داراست.و در شهر دمشق امروزی است او ابتدا بسیار قوی تر از گاندورف خاکستری بود و همچنین یکی از دشمنان اصلی فیلم است که در آخر توسط گاندورف سفید کشته میشود.و او تنها کسی است که از چشم جهان بین(دجال)به طور مستقیم دستور میگیرد و او به وسیله گوی جهان بین که از طرف چشم اهدا شده بود با دشمنان خود میجنگید و آنها را شکست میداد اما بعد ها توسط درختان اسر میشود در این فیلم درختان نشان دهنده آدم های بیطرف هستند و با کسی جنگ ندارند و بعد هنگامی که متوجه نابودی زن و فرزندان خود شدند(همان درخت هایی که توسط سائرون قطع شدند)تصمیم به انتقام گرفتند و توانستند او را رسما تسلیم کنند.اما چرا سفیانی زیرا او دقیقا کاخش در نزدیکی موردور(اسراییل امروزه)است و او ابتدا چهره ی آدم عالم و ظاهر فاضلی دارد که طبق مبانی تشیع سفیانی انسانی ریا کار است او ابتدا خود را یار و یاور امام میداند اما بعد خود را امام میداند و بر علیه حضرت مهدی میجنگد.


فورودو:به عنوان شخصی است که باید حلقه را نابود کند و همان طور که گفته شد حلقه نشان قدرت وابستگی به دنیاست و فورودو و دیگر موجوداتی که نام هابیت شهرت یافتن نماد انسان های ضعیف النفس و ترسویی هستند که در آخر با اعتماد به منجی خود توانستند از ترسویی بیرون آیند و حلقه ی کفر را نابود کنند.


کشور روهان:کشوری است (لبنان امروزی)در فساد و بد بختی و پادشاهش مسخر وزیر سائرون شده است که او یکی از خبره ترین جادوگران است و هنگامی که گاندورف سفید وارد کاخ میشود در جنگ ذهنی سارومان را شکست میدهد و پادشاه را از دست او رهایی میدهد و وزیر سارومان را بیرن میندازند و هنگامی که پادشاه فهمید برا کشور و مردمش چه اتفاقی افتاده توبه میکند و تصمیم میگرد وضع را بهتر کند برای همین سپاهش را با گاندورف سفید(امام زمان)و آراگورن(مسیح موعود)راهی میکند و خود در جنگ با ارگ های چشم کشته میشود.


میناستریس:در این فیلم شهر میناستریس آخرین شهر و همان بیت المقدس است که در آخر فیلم بعد از نابودی حلقه و چشم آراگورن به پادشاهی انجا میرسد و به کمک گاندورف سفید جهان را پر از عدل و داد میکنند.


 


کشور موردور:کشور و سکونت گاه ظالمان و ستمگران و خونخواران هست که قدرت فراوانی دارند و عموما فقط انسان ها نیستند بلکه دیگر آفریده ها مانند هابیت ها و الف ها و کوتوله ها و....که ستمگر و ظالم هستند در این کشور هستند که همان اسراییل امروزی است و مکان فرماندهی دجال(چشم جهان بین) است که در آخر طبق مبلانی تشیع که میگویند سفیانی ها و دجال نابود میشوند و در زمین فرو میروند.آنها نیز در زمین فرو میروند و نابود میشوند.


ارگ ها:موجوداتی هستند از جنس انس و جن و دیگر آفریده ها(همان طور که میدانید بین انس و جن 90موجود دیگر وجود دارند)که سربازان چشم هستند و از او دستور میگیرند آنها قبلا خوب بودند اما این زمانه دنیا پرستی آنهارا به این روز انداخت و آنها در آخر فیلم به داخل زمین که به قول مسلمانان اسفل السافلین است سقوط میکنند که جایگاهی خوب برای آنهاست.


سائرون:همان دجال زمان است که فرمانروای کل انسان ها پلید هست که در آخر نابود میشود


این فیلم فیلمی است بزرگ و بسیار قوی که هم از اندیشه های مسلمانان و یهودیان و مسیحیان در باره ی ظهور استفاده کرده است.و من قطعا میگوییم این فیلم ضد ماسونیزم است و غیر قابل انکار اما متاسفانه این فیلم در میان مردم به عنوان فیلم ماسونی عنوان شده.والسلام
این فیلم تخیل نیست بلکه بر اساس واقعیت است


 

برچسب ها : فیلم, ارباب, حلقه, ها, ماسون, ضد, آنتی, مهدویت,