close
چت روم
دنیای صنعتی تنها هفت روز قادر به تحمل است !

دنیای صنعتی تنها هفت روز قادر به تحمل است !
سردار جوانی: غربی ها می دانند که در صور بسته شدن تنگه هرمز، دنیای صنعتی تنها هفت روز قادر به تحمل شرایط است و پس از آن با چالش های جدّی مواجه خواهد شد.برچسب ها : تنگه, هرمز,