close
چت روم
تاریخچه پرچم ایران از زمان کوروش

در این مطلب همه ی پرچم هایی را که از زمان کوروش تا زمان حال ایران بزرگ به خود دیده را مشاهده خواهید کرد.همان طور که می دانید پرچم نماد هویت هر کشوری است از این رو از دیرباز به آن توجه می شده است.

پرچم زمان کوروش کبیر 559 سال پیش از میلاد
 
تاریخچه پرچم های ایران از گذشته تا کنون+عکس

درفش کاویانی
 
تاریخچه پرچم های ایران از گذشته تا کنون+عکس 


پرچم در دوره شاه طهماسب
 
تاریخچه پرچم های ایران از گذشته تا کنون+عکس


دوره شاه صفی دوم
 
تاریخچه پرچم های ایران از گذشته تا کنون+عکس 


دوره نادرشاه
 
تاریخچه پرچم های ایران از گذشته تا کنون+عکس


دوره علی قلی شاه عادل
تاریخچه پرچم های ایران از گذشته تا کنون+عکس

دوره آغا محمدخان قاجار
 
تاریخچه پرچم های ایران از گذشته تا کنون+عکس 


دوره محمد شاه قاجار
 
تاریخچه پرچم های ایران از گذشته تا کنون+عکس

دوره ناصرالدین شاه
تاریخچه پرچم های ایران از گذشته تا کنون+عکس

دوره رضاخان و پسرش (پهلوی سابق)
 
تاریخچه پرچم های ایران از گذشته تا کنون+عکس 


دوره حاضر (جمهوری اسلامی ایران)
 
تاریخچه پرچم های ایران از گذشته تا کنون+عکس

برچسب ها : پرچم, جمهوری, اسلامی, ایران,