کتاب مجموعه شعر بانو از علیرضا کریمی می باشد. اگر تعریف ما از یک اثر آن است که بتواند پیام هایی را به جامعه تسری دهد، شعر "علیرضا کریمی" از این پتانسیل برخوردار است. دیگر مولفه در شعر این شاعر فرآیند سیالی است که زبان شعری اش این فرآیند را پیدا کرده و از خود آگاه و البته در زوایای نا خودآگاه در حال گذر است.

مشخصات:

نام نویسنده: علیرضا کریمی 

فرمت کتاب: PDF 

تعداد صفحات: 53 

حجم فایل: 0.198 مگابایت 

تاریخ انتشار: 11:18 - 92/8/30 

منبع: پی سی دانلود 

دانلود - 0.198 مگابایت